Het kan gebeuren dat jij je HTC One V wilt gebruiken en dat het scherm niet meer aan gaat. Het is zeer ellendig indien dit gebeurt, omdat de HTC One V nietswaardig is als het scherm niet aangaat. Natuurlijk is dit een probleem dat tamelijk snel moet worden opgelost. Maar maak je geen zorgen, het geval dat het HTC One V-scherm niet aangaat, betekent niet noodzakelijk dat het te vernieuwen is. Om je te helpen te begrijpen wat er aan de hand is en om het scherm te repareren, hebben we besloten dit artikel op te schrijven. We zullen als eerste bekijken wat je moet doen als het scherm van je HTC One V niet meer werkt. Daarna bekijken we welke de oorzaken van het probleem kunnen zijn.

Het-scherm-van-mijn-gaat-niet-meer-aanhtc-one-v

Wat te doen als je HTC One V-scherm niet aan gaat

Hieronder staan de fases die we je aanraden te doen om het scherm van je HTC One V te repareren.

Controleer of je HTC One V volledig is geladen

Ja, we weten dat het stom lijkt, maar het gebeurt vaak dat dit de oorzaak van het probleem is. We raden je aan om te controleren of je HTC One V goed is geladen. Echt, het gebeurt weleens dat een telefoon in één keer wordt ontladen, zonder het te weten. Dus zelfs als je er van overtuigd bent dat je HTC One V geladen is, voor je merkte dat het scherm niet meer werkte , moet je het nog eens laden. Ga naar de volgende stap als het scherm nog steeds niet funtioneert.

Voer een harde reset van HTC One V uit

Af en toe moet je een harde reset realiseren van je HTC One V om het scherm te laten werken. Als je een harde reset wilt realiseren, moet je een van de twee onderstaande fases realiseren:
• Houd de aan / uit-knop lang ingedrukt.
• Houd de aan / uit-knop en de knop Volume omlaag 7 seconden ingedrukt.
Als je dat hebt gedaan, zal het toestel weer opstarten. Je zult dan kunnen zien of het scherm weer aan gaat of niet. Als dit niet de kwestie is, ga je naar de volgende fase.

Controleer of het het HTC One V-scherm is dat niet meer aangaat

Het is fundamenteel om te weten of het inderdaad het HTC One V-scherm is dat niet meer werkt. Want het is ook voorstelbaar dat het probleem aan iets anders ligt. Teneinde te checken of het scherm het niet meer doet, moet je je HTC One V weer aanzetten. Bij de herstart, moet je een trilling bemerken, een geluid horen of de LED van HTC One V licht op. Als je een van deze drie situaties opmerkt, toont dit aan dat de HTC One V gestart is en dat het scherm dus niet werkt. Als geen van deze situaties het geval is, bedoelt dit dat het probleem niet zozeer van het scherm komt.

Vervang het HTC One V-scherm

Als je in de voorafgaande fase hebt kunnen confirmeren dat het HTC One V-scherm niet functioneert, betekent dit dat het een hardwareprobleem is. In dit geval is het jammer genoeg noodzakelijk om het HTC One V-scherm te verwisselen. Daarvoor bevelen wij je aan om naar een gespecialiseerde winkel te gaan.

Wat kunnen de oorzaken zijn dat een HTC One V- scherm niet meer aan gaat ?

Er kunnen diverse oorzaken zijn dat het scherm niet meer oplicht. Hieronder zijn sommige mogelijkheden.

Heeft je HTC One V water-of vochtschade?

Het gebeurt regelmatig dat dit de oorzaak is van een scherm dat niet goed functioneert. Als de HTC One V in het water is gevallen of als je kortgeleden in een behoorlijk vochtige omgeving bent geweest, kan daar het probleem van komen. In dat geval, kun je trachten je HTC One V lichtjes te verwarmen met een droger en hard op de bovenkant van het scherm te drukken. Dit kan soms het scherm herstellen.

Is de HTC One V gevallen?

Als je HTC One V kortgeleden gevallen is of als het scherm kapot is, komt daar waarschijnlijk het probleem van. We raden je aan naar de winkel te gaan om het scherm te verwisselen.

Zijn er andere signalen?

Als je HTC One V de laatste tijd vreemde dingen heeft gedaan, dan kan het een sein zijn van een probleem met het besturingssysteem (OS). Bijvoorbeeld als je HTC One V alleen afgaat, of alleen herstart of allerlei andere rare dingen doet, dan is er waarschijnlijk een probleem met het besturingssysteem. Indien dat zo is bevelen wij je aan een Factory Reset te realiseren.